Film & TV

Arboga Riddarna har varitmed på flera olika filminspelningar,bland annat inom SVT-produktioner som ”De första svenskarna” (2019) och ”Stockholms blodbad”.