Arboga Riddarna

Gustav och Maria Norman det är de som driver Arboga Riddarna. De tar in riddare och övrig personal som behövs för de uppdrag de får.
De har ordnat Riddarspel av olika slag i många år och har bra kontakter med Sverigs bästa Riddare och väpnare.
Maria är den som oftas har den administrativa delen och organiserar föreställningarna. Hon är också en mycket duktig sömmerska som syr mycket av de kläder och annat som behövs.

Gustav ordnar med de praktiska delarna och hand om all den utrustning som behövs. Han är också en av Sveriges bästa Riddare och ligger alltid i topp samt har vunnit SM i riddarspel.
Han är en mycket duktig ryttare.

Maria och Gustav Norman